Historie » E.C. Dahls Bryggeri

E.C. Dahls Bryggeri

Erich Christian Dahl, grunnleggeren av det landskjente bryggeriet som fremdeles bærer hans navn, ble født i Trondheim en vinterdag i 1814. Han var opprinnelig av Tydalsslekt. Og foreldrene drev en handelsforretning i Trondheim.

Faren, Erich Dahl døde i 1821, men moren, madam Dahl overlevde sin mann med 40 år.

Erich Christian fikk sin første skoleundervisning i fødebyen, men kort etter konfirmasjonen ble han sendt til handelsskolen Green Row Academy i England.

Etterpå var han et par år i Tyskland og Frankrike.

Etter avsluttet teoretisk utdannelse ble Erich Christian knyttet til morens firma som handelsbetjent. Han viste seg snart å være en dyktig forretningsmann, og under hans ledelse vokste handelshuset Erich Dahls Enke opp til et av byens største.

Etter en lang ombygging av Sukkerhuset på Kalvskinnet , grunnla han E.C.Dahls Bryggeri i 1856 og tidlig i 1857 kom den første flasken med Bayerøl på markedet. Bayerøl var den viktigste ølsorten helt fram til i 1930 årene, da pilsnerøl gradvis ble det mest populære ølet.

Først i 1910 startet produksjonen av brus.

I 1899 fikk E.C.Dahls Bryggeri sterkere konkurranse, da Aktiebryggeriet i Trondheim ble etablert.

I 1966 ble E.C.Dahls Bryggeri og Aktiebryggeriet fusjonert og en langvarig samordning av produksjonen ble avsluttet i 1984 med bygging av nytt brygghus i Strandveien, hvor Bryggeriet ligger i dag.

I 1986 fusjonerte E.C.Dahls Bryggeri med Nidar Bergende. Holdingselskapet Nidar as ble opprettet med driftselskapene E.C.Dahls Bryggeri as og Nidar Bergene as, men alt i 1987 ble bryggeriet fusjonert med Nora industrier, og er i dag en del av Ringnes Bryggeri.

Erich Christian Dahl huskes for mer enn det ølet han brygget i Sukkerhuset på Kalvskinnet.

Han var sine slektninger, venner og ansattes venn og velgjører og han hadde tanke for de fattige i byen.

Men alle ” visste ” noe om byens store forretningsmann, hvorfor skulle ungkaren med den uhorvelige formuen, bruke hundretusener på å bygge en institusjon for fattige barselkvinner og deres barn ? Han stelte godt med de kvinner som stelte godt med ham…

Erich Christian Dahl var en samfunnsorientert mann med mange viktige verv.

Han var medlem av bystyret i Trondheim, æresmedlem av Trondheim Arbeiderforening og styreformann i Trønderlag Teater i mange år.

I 1855 ble E.C.Dahl dansk konsul og senere utnevnt til generalkonsul.Han ble i 1861 ridder av Dannebrog og i 1873 utnevnt til Dannebrogsmann med ordenens sølvkors.

Det var bokstavelig talt internasjonale dimensjoner over ” hain E.C.Dahl ”.

Den virksomheten han bygde opp, fra han som 36 – åring kjøpte Sukkerhuset på Kalvskinnet av staten først på 1850 tallet, var helt enestående i sitt slag i det nordenfjeldske Norge.

Han var ved sin død i 1882 en av landets rikeste menn.

E.C.Dahls Bryggeri kom over på nye hender 1889 da konsul Olaus Krabbe Lysholm kjøpte anlegget og dannet et aksjeselskap sammen med konsul R.Kjeldsberg, konsul Jacob Finne og overrettssakfører S.Klingenberg.

O.K. Lysholm var sønn av statshauptmann og fabrikkeier Jørgen Bernhard Lysholm, som i 1821 grunnla den etter hvert så velrenommerte brenneri- og destillasjonsfabrikken med samme navn.

Lysholmfamilien kom inn i ledelsen av E.C.Dahls Bryggeri fra 1938 da Olaus Krabbe Lysholm ( sønnesønn av overnevnte O.K.Lysholm ) ble direktør i bedriften. Ved hans død i 1959 tok hans sønn Jørgen B. Lysholm over som direktør. På hans initiativ startet produksjonen av Lysholmer Spesialøl, som raskt utviklet seg til å bli et svært populært øl. Ølet ble utviklet ved E.C.Dahls Bryggeri og opprinnelig lansert som sommerøl i 1983.

Lysholmer Spesialøl skulle smake annerledes enn Dahls pils, og tappes på blanke brusflasker med aluminiums folie og særpreget etikett, for å skille seg ut fra andre ølmerker med sitt ekslusive image. Ølets suksess førte ikke bare til at det ble et helårsøl, men at også Lysholmer Gold ( sterkøl ) og Lysholmer Light kom på markedet i midten av 1980 tallet, og Lysholmer Ice som kom på markedet på midten av 1990 tallet.

Lysholmerølet selges i dag over hele landet

Jørgen B. Lysholm var direktør fram til 1986, da han gikk over i stillingen som arbeidende styreformann i Nidar as. Han ble senere med i styrene i Nora industrier og Orkla as.

Ringnes E.C.Dahls Bryggeri er i dag en aktiv og viktig del av Ringnes.

Bryggeriet er en hjørnestensbedrift i Trondheim med sine 300 ansatte og en produksjon på ca.60 mill. ltr. øl og brus, og regjerer f.o.m. Alvdal i sør t.o.m. Finnmark i nord, men har sitt største nedslagsfelt i Midt – Norge med hele 76,6 % markedsandel på øl og 39,3 % markedsandel på brus.

Den lokale forankringen er svært sterk. Dahls pils, sammen med Lysholmer er av forbrukerne i Midt – Norge betraktet som landsdelens lokale øl, og viser sin styrke med høy andel av ølsalget til E.C.Dahls Bryggeri.

1987 Nora Industrier A/S overtok E.C.Dahls Bryggeri. Siden 1976 hadde E.C. Dahls Bryggeri eid Bodø Aktiebryggeri, som i 1978 ble omdøpt til Nordlandsbryggeriet. Hamar Bryggeri ble samme år også innlemmet i Nora Industrier A/S.

1988 Ringnes AS ble stiftet som følge av sammenslåingen av Nora Fabrikker og Ringnes Frydenlund A/S. Bryggeriene og mineralvannselskapene innen Nora Industrier ble samlet i drikkevaredivisjonen Ringnes AS. Nora har eid Farris AS siden 1961 .

1989 Alle bryggeri- og drikkevarebedrifter i Nora-systemet ble datterselskaper av Ringnes AS og fikk Ringnes-navnet.

1990 Tou Bryggeri gikk inn i Ringnes AS. Norsk Kildevann A/S i Imsdalen i Østerdalen gikk inn i Ringnes AS.

1995 Ringnes AS ble slått sammen med svenske Pripps og ble selskapet Pripps Ringnes AS.

1997 Orkla ble eneeier av selskapet Pripps Ringnes. 

2000 Pripps Ringnes fusjonerte med Carlsberg i det som den gangen  ble verdens femte største bryggerikonsern: Carlsberg Breweries.

2004 Orkla solgte sin aksjeminoritetspost på 40 prosent i Carlsberg Breweries til Carlsberg AS, som dermed ble eneeier av Ringnes.

2009 Ringnes AS selger Ringnes Arendals Bryggeri til ansatte og lokale investorer. Ringnes beholder 20 prosent eierandel i det nye selskapet som heter Arendals Bryggeri AS.

2014 Ringnes starter opp produksjonen av brus på gjennvinnbare flasker. Gjenbruksflaskene, som tidligere ble vasket etter retur, fases ut i løpet av første halvdel av 2015.

2014  Om byggingen av nye E.C. Dahls
Carlsberg besluttet i november 2014 å investere 110 millioner kroner i et helt nytt bryggeri og ølsenter i Trondheim. Dette representerte en av de største investeringer i Ringnes’ historie og skulle sikre byen en ny attraksjon og et kunnskapssenter for øl. 

2015 Ringnes annonserer etableringen av E.C. Dahls bryggeri i Trondheim. Bryggeriet skal også innholde restaurant og opplevelsessenter for øl. Brooklyn Brewery går inn som samarbeidspartner.

2015 Ringnes selger sin andel i Arendals Bryggeri AS til lokale eiere og investorer.

2015   27.04  Det anerkjente New York-bryggeriet, Brooklyn Brewery, blir Ringnes’ partner i nye E.C. Dahls Bryggeri. Sammen skal de skape bryggerihistorie i Trondheim og Norge.

2016  E.C. Dahls Bryggeri åpner på sensommeren i august.

E.C. Dahls blir det andre bryggerisamarbeidet mellom Ringneseier Carlsberg og Brooklyn. For ett år siden åpnet et tilsvarende bryggeri i Stockholm, Nye Carnegie Bryggeri, og ga med det nytt liv til det tradisjonsrike, svenske bryggeriet Carnegie, kjent for sin Carnegie Porter-øl. 

Ringnes er 100 % eiet av Carlsberg Group

Carlsberg Group eier største part i Ec Dahls bryggeri og Brooklyn Brewery med sin 35 % partner i Ec Dahls bryggeri

Ec Dahls bryggeri har hatt fremragende utvikling og viser til denne linken    Ec Dahls bryggeri