Grunnleggingen av Dahls Ølets Venner

I desember 1991 begynte Kjell Walstad og Jan Lillebo, begge ansatt ved Ringnes E. C. Dahls Bryggeri A/S å snakke om at det skulle ha vært en ølklubb i Trondheim. Alle andre store byer her i landet har jo det, så hvorfor ikke vi ……

Den 2.1.1992 snakket Kjell Walstad, (som nå er klubbens materialforvalter) med Torbjørn Bergem, innehaveren av restaurant Carl Johan. De to ble enige om å danne et styre, og invitere med seg noen ”gutter” hver.

Den 4.2.1992 hadde de møte der styre ble valgt:

Svein Sæther – formann

Svein Kristiansen – viseformann

Per Høgseth – sekretær

Kjell Walstad – kasserer

Torbjørn Bergem – styremedlem

Jan Lillebo – materialforvalter

Disse inviterte med seg fem ”gutter” hver til klubbens første medlemsmøte, tirsdag 18.2.1992, der ble klubbens navn tatt opp, og enstemmig bestemt til ”Dahls Ølets Venner”, møtested ble Salongen Carl Johan.

Klubbens vedtekter og målsettinger ble grundig diskutert, det kom mange forslag, og det endelige resultat kom frem etter avstemming.